About us

ที่ Passion Fruits (แพสชัน ฟรุตส์) คุณสามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มผัก, ผลไม้ และธัญพืชสกัดเย็น แบบ cold-press (โคลด์เพรส) ที่มีคุณภาพสูงสุด ผ่านระบบการสกัดเย็นที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เราใช้วัตถุดิบออร์แกนิก เท่านั้น ผลิตสดใหม่ทุกวัน ให้ความสำคัญด้านสุขาภิบาลอาหารระดับสูงสุด และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เราจึงลงทุนสูงในส่วนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม และบริหารประสบการณ์ลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อคุณ

Passion Fruits

เราต้องการชื่อทางการค้าที่สื่อถึงแรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้นให้คุณสนใจในสุขภาพที่ดี หากสุขภาพทางกายภาพคุณดี สุขภาพในมิติอื่น ๆ ของคุณ ก็จะดีเช่นกัน

“Passion fruit” (แพสชัน ฟรุต) แปลว่า “เสาวรส” ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบของเรา passion fruit เป็นคำเดียวกัน และสามารถเขียนติดกันหรือแยกกันก็ได้ หากแยกเป็น 2 คำ “passion” เป็นคำนาม จะแปลว่า “ความหลงใหล”, “แรงผลักดัน” หรือความหมายอื่น ๆ ที่คล้ายกัน และ “fruit” เป็นคำนาม แปลว่า “ผลไม้” เราเลือกเขียนแบบแยกกัน คือ Passion Fruits (แพสชัน ฟรุตส์) และเขียนแยกบรรทัด บนเครื่องหมายการค้าของเรา เพื่อแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่า passion ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เครื่องดื่มผลไม้ (fruits) รวมไปถึงผัก และธัญพืชอื่น ๆ ของเรา จะสร้างแรงผลักดัน ให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุด และประสบความสำเร็จในทุก ๆ เป้าหมายอื่น

เราเลือกใช้สี royal purple (สีม่วง) และ royal yellow (สีเหลือง) ซึ่งเป็นสีจาก passion fruit ในการสร้างอัตลักษณ์องค์กรของเรา

สัญลักษณ์บนเครื่องหมายทางการค้าของเรา คือการแสดงให้เห็นถึงระบบไฮดรอลิก เพรส ที่เป็นระบบสกัดเย็นที่เราเลือกใช้ ซึ่งจะทำให้เครื่องดื่มสกัดเย็นของเราคือ “cold-press” ที่แท้จริง

100% Organic

Organic คือการเกษตรกรรมซึ่งไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการจำกัดศัตรูพืช หรือเร่งการเจริญเติบโตของผลผลิต และไม่ดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)

เราใช้ความพยายามอย่างมากที่จะเลือกใช้วัตถุดิบออร์แกนิก เท่านั้น ทั้งวัตถุดิบภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ โดยวัตถุดิบกว่า 95% จะผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิก ในระดับสากล เช่น IFOAM หรือ USDA และเรามีโครงการในการผลักดัน และสนับสนุนผู้ผลิตของเรา ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิก ในระดับสากลต่อไป อย่างไรก็ตาม ผัก หรือผลไม้ออร์แกนิก บางชนิด ไม่สามารถทำการปลูก หรือนำเข้าได้ทุกฤดู ในบางฤดูเราจึงเลือกที่จะงดผลิตเครื่องดื่มบางชนิด หรือปรับเปลี่ยนวัตถุดิบชั่วคราว แทนการใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานออร์แกนิก เพื่อให้คุณยังคงได้รับเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงสุดเสมอ ซึ่งจะดีต่อสุขภาพ และคุ้มค่ากับคุณที่สุด

Cold-Pressed

ตามความหมายในระดับสากล เรานิยามคำว่า “สกัดเย็น” และ “โคลด์เพรส (cold-press)” แตกต่างกัน โดยเครื่องดื่มสกัดเย็นปัจจุบัน สามารถสกัดได้จากเครื่องสกัดรอบต่ำ (masticating juicer) หรือสกัดจากเครื่องระบบไฮดรอลิก เพรส ในขณะที่เครื่องดื่มสกัดเย็น แบบ cold-press จำเป็นต้องมีการ “press” ในขั้นตอนของการสกัด เพราะฉะนั้น การเรียกเครื่องดื่ม “สกัดเย็น” เครื่องดื่มสามารถมาจากการสกัดได้ทั้ง 2 วิธี แต่เครื่องดื่มสกัดเย็น แบบ “cold-press” จะมาจากการสกัดด้วยระบบไฮดรอลิก เพรส เท่านั้น ซึ่งจะได้ปริมาณวิตามิน และแร่ธาตุมากกว่าเครื่องสกัดรอบต่ำ

แน่นอน ที่ Passion Fruits เราใช้เครื่องสกัดเย็นระบบไฮดรอกลิก เพรส อันดับ 1 นำเข้าจากนิวยอร์ก, อเมริกา เราตั้งชื่อเธอว่า “Xtie” (Christie) เนื่องจากเครื่องสกัดเย็นเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวัน Christmas เราเชื่อว่า Xtie จะทำให้คุณได้รับเครื่องดื่มสกัดเย็น แบบ cold-press ที่แท้จริง เต็มไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

Xtie

เครื่องสกัดเย็น ระบบไฮดรอกลิก เพรส

Our Process

สิ่งที่สำคัญในการผลิตเครื่องดื่มสกัดเย็นให้ได้คุณภาพสูงที่สุด นอกจากคุณภาพของวัตถุดิบ และระบบสกัดเย็นที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานความสะอาดในทุก ๆ ขั้นตอนของการทำเครื่องดื่มก็สำคัญเช่นกัน

  • พนักงานจะสวมเครื่องแบบ หมวก หน้ากากอนามัย และถุงมือทุกครั้ง และตลอดเวลาการผลิตเครื่องดื่ม
  • ทำความสะอาดวัตถุดิบด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก อันดับ 1 ของโลก นำเข้าจากอเมริกา ซึ่งจะทำให้วัตถุดิบของเราสะอาด และไม่มีกลิ่นหรือรสชาติของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลงเหลือบนวัตถุดิบของเรา
  • ใช้ระบบน้ำรีเวอร์ส ออสโมซิส ในการทำความสะอาดวัตถุดิบ และอุปกรณ์ทุกชนิด ด้วยความละเอียดในการกรองระดับ 0.0001 ไมครอน จะสามารถกรองโปรโตซัว, แบคทีเรีย, ไวรัส รวมไปถึงสารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่อาจจะเจือปนในน้ำประปา ซึ่งจะถือว่าระดับการกรองสูงกว่าระบบอื่น ๆ
  • ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ของด้วยเครื่องนำเข้าจากเยอรมัน ด้วยการล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนอุณภูมิ 70 องศาเซลเซียส  และแห้งทันทีด้วยการอบที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส จะสามารถฆ่าเชื้อโรค เช่น โปรโตซัว, แบคทีเรีย, และ ไวรัส ต่าง ๆ ได้
  • ก่อนเริ่ม และหลังการผลิต เราจะทำความสะอาดสถานที่ และล้างอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งหมดเรา อันดับ 1 ของโลก ซึ่งปลอดภัยต่ออาหารและเครื่องดื่ม

#BeDRIVEN