fbpx

ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ไม่ใช่ ออร์แกนิก

pesticide-free-vs-organic

น้ำผักผลไม้ และธัญพืชสกัดเย็นของคุณ สกัดจากผักผลไม้ “ปลอดสารพิษ” หรือ “ออร์แกนิก” เพราะ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ไม่ใช่ ออร์แกนิก

ผักผลไม้ออร์แกนิก

ผักผลไม้ออร์แกนิก ถือเป็นผักปลอดสารพิษ ที่ผ่านขั้นตอนทางเกษตรกรรม โดยวิธีธรรมชาติ 100% ไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช สารเคมีสังเคราะห์ใด ๆ ในทุก ๆ ขั้นตอนทางเกษตรกรรม ตั้งแต่ผิวดินและพื้นที่การเพาะปลูก ต้องได้มาตรฐาน และมีมาตรการในการป้องกันสารเคมีต่าง ๆ ที่สามารถปะปนเข้ามาพร้อมกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น สารเคมีที่ปะปนมาพร้อมกับน้ำ หรืออากาศ ผักผลไม้ออร์แกนิกต้องไม่ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม หรือการดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMO นอกจากนี้ ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว จัดเก็บ และขนส่ง ก็ต้องมีมาตรฐาน และมาตรการควบคุมการปนเปื้อนต่าง ๆ โดยส่งผักผลไม้เข้าตรวจหาสารเคมีอีกครั้ง ซึ่งทำให้ผักผลไม้ออร์แกนิกทำการเพาะปลูกได้ยาก เพราะการปลูกตามธรรมชาติ ต้องปลูกให้ถูกต้องตามฤดูกาลเท่านั้น มีรายละเอียดในการปลูก มาตรการการป้องกัน และมีต้นทุนสูงกว่าผักผลไม้ปลอดสารพิษมากหลายเท่า

ผักผลไม้ปลอดสารพิษ

ในขณะที่ผักผลไม้ปลอดสารพิษ คือ ผักผลไม้ที่ไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช แต่อาจมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งการเติบโตของผักผลไม้ได้ และไม่มีขั้นตอน มาตรฐาน หรือมาตรการใด ๆ ในการพิสูจน์ยืนยันปริมาณการปนเปื้อนจากปัจจัยอื่น ๆ ได้ รวมถึงการดัดแปลงพันธุกรรมผักผลไม้

มาตรฐานออร์แกนิก

ในประเทศไทย เกษตรกรจากหลายแห่ง อาจยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างทั้งหมด หรืออาจเข้าใจ แต่จำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยให้ข้อมูลว่าเป็นผักผลไม้ออร์แกนิก ซึ่งจริง ๆ มาตรฐานการเพาะปลูกไม่ใช่ออร์แกนิก 100%

มาตรฐานรับรองออร์แกนิก มีหลายมาตรฐาน แต่คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก คือ มาตรฐานอเมริกา USDA และ มาตรฐานสหภาพยุโรป EU ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูง เช่น การจะใช้ คำว่า “ออร์แกนิก 100%” ได้ สำหรับ USDA ผลิตภัณฑ์ต้องออร์แกนิก 100% เท่านั้น หากต่ำกว่านั้น เช่น ระหว่าง 95%-99% สามารถใช้คำว่า “ออร์แกนิก” ได้ แต่ห้ามใช้ “ออร์แกนิก 100%”

ปัจจุบัน Passion Fruits ใช้ ผักผลไม้ ไม่ใช่แค่ออร์แกนิก 100% เท่านั้น แต่เราใช้ ผักผลไม้ออร์แกนิก 100% ที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิก USDA หรือ EU เท่านั้น ทำให้น้ำผักผลไม้สกัดเย็นของเรา สามารถใช้คำว่า “ออร์แกนิก 100%” ได้

ถึงต้นทุนสูงมากกว่าการใช้ผักปลอดสารพิษหลายเท่า แต่เราเชื่อว่าลูกค้าที่ดื่มน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพ ต้องการสุขภาพจริง ๆ ยิ่งเป้าหมายของลูกค้าคือการล้างสารพิษ วัตถุดิบที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพสูงสุด มีมาตรฐานในการป้องกันการปนเปื้อนสูงสุด และเป็น “ออร์แกนิก 100%” จริง ๆ

ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ไม่ใช่ ออร์แกนิก สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการค้นหา โดยใช้คีย์เวิร์ด “ปลอดสารพิษ” และ “ออร์แกนิก”

สามารถอ่าน ความจริง เกี่ยวกับ น้ำผัก น้ำผลไม้ สกัดเย็น เพิ่มเติมได้ ที่นี่

Share on facebook
Facebook