Replace & Refund Policy

เราเชื่อมั่นว่าคุณจะชื่นชอบเครื่องดื่มที่คุณเลือกซื้อผ่านทาง passionfruits.bar นั่นเป็นเพราะเราทุ่มเทเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของเราได้รับการวิจัยและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจว่าบางครั้ง เครื่องดื่มบางรายการอาจไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง ในกรณีนี้ เราขอให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้าดังต่อไปนี้

Cold-pressed juice & mylk

เครื่องดื่มน้ำผัก, ผลไม้ หรือธัญพืชสกัดเย็น สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการรับเครื่องดื่มเท่านั้น โดยเครื่องดื่มที่ต้องการเปลี่ยนต้องเป็นไปตาม 2 กรณีต่อไปนี้เท่านั้น

  1. เครื่องดื่มที่ได้รับมีความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง โดยคุณต้องตรวจสอบก่อนการรับเครื่องดื่มทุกครั้ง หากเกิดความเสียหาย ต้องแจ้งผู้ส่งทราบทันที พร้อมถ่ายรูปเครื่องดื่มที่เสียหาย และส่งมาให้เราตามขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องดื่มและคืนเงินด้านล่าง
  2. เครื่องดื่มไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ กรุณาถ่ายรูปเครื่องดื่มที่ไม่ตรงตามที่คุณสั่งซื้อ และส่งมาให้เราตามขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องดื่มและคืนเงินด้านล่าง

เนื่องจากเครื่องดื่มของเราสด ใหม่ ทุกวัน และไม่ผ่าน pasteurization รสชาติของเครื่องดื่มอาจแตกต่างได้บ้างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับรสชาติของผัก หรือผลไม้ ในแต่ละฤดูกาล กรุณาจัดเก็บเครื่องดื่มที่อุณหภูมิ 1-4 degree Celsius ทันทีที่ได้รับ เพื่อรักษาคุณภาพของเครื่องดื่มได้ตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ คือ 4 วัน เนื่องจากเครื่องดื่มบรรจุในขวดแก้ว จึงไม่ควรเก็บเครื่องดื่มในที่อุณหภูมิติดลบ

ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องดื่มและคืนเงิน

สามารถตอบกลับ email ยืนยันการสั่งซื้อของคุณ โดยระบุรายระเอียดของเครื่องดื่มที่ต้องการคืน พร้อมแนบรูปภาพเครื่องดื่มดังกล่าว คุณสามารถเลือกรับเครื่องดื่ม menu เดิม ขอคืนเงิน หรือรับ PRPs ได้ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

กรณีเครื่องดื่มที่ได้รับมีความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง โดยคุณต้องตรวจสอบก่อนการรับเครื่องดื่มทุกครั้ง หากเกิดความเสียหาย ต้องแจ้งผู้ส่งทราบทันที

  • คุณสามารถเลือกรับการเปลี่ยนเครื่องดื่ม เราจะทำการส่งเครื่องดื่มชนิดเดิมให้คุณ ภายในวันเดียวกัน หากเป็นไปได้ โดยเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งในการเปลี่ยนเครื่องดื่มให้คุณ
  • คุณสามารถเลือกรับการคืนเงิน เราจะทำการคืนเงินให้คุณตามช่องทางที่คุณทำรายการ ภายในวันเดียวกัน และปรับลด PRPs ตามมูลค่าที่ขอคืนเงิน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการได้รับเงินคืน จะขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงิน ของแต่ละธนาคาร
  • คุณสามารถเลือกรับ PRPs เราจะทำการเพิ่ม PRPs ให้คุณ ภายในวันเดียวกัน โดยมูลค่าเท่ากับเครื่องดื่มที่คุณต้องการเปลี่ยน

กรณีเครื่องดื่มไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

  • คุณสามารถเลือกรับการเปลี่ยนเครื่องดื่ม เราจะทำการส่งเครื่องดื่มชนิดเดิมให้คุณ ภายในวันเดียวกัน หากเป็นไปได้ โดยเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งในการเปลี่ยนเครื่องดื่มให้คุณ

#BeDRIVEN